Preguntem diversos detalls sobre la construcció d’una bassa contra incendis a la Foia perquè s’aclareixin

El 22/08/2023 el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ens va facilitar la documentació relativa a la construcció d’un punt contra incendis al paratge de l’ermita de la Foia. Després d’examinar els documents i de rebre informació des d’altres fonts, i d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació, hem demanat aclariments addicionals a la Direcció general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi:

El projecte de la construcció del punt d’aigua per a la xarxa complementària d’incendis forestals especifica això:

“Es preveu realitzar nova canonada d’entrada d’aigua des del ramal de la canonada de la Font de la Foia, amb tub de PEAD PN10 de diàmetre 50 mm. Del dipòsit en sortiran dos ramals, un per a l’alimentació de l’aigua potable del poble i l’altre per als regants de la zona. Actualment en època estival sobretot, hi ha molta demanda d’aigua per a reg i no arriba prou aigua al poble. D’aquesta manera, amb el dipòsit es solucionaria aquest problema i l’aigua estaria repartida igualment.”

L’expedient OTAATA20210316 de l’Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials de Tarragona, també afirma això:

“Es pretén disposar d’un punt d’aigua prop de l’Ermita de la Foia per a protegir la zona en cas d’incendi. A la vegada, es pretén que sigui un dipòsit d’aigua per a l’abastament constant d’aigua a la població i que puntualment els regants de la zona en puguin fer ús.”

El 15/09/2023 la Confederación Hidrográfica del Ebro ens va comunicar que la font de la Foia no té cap inscripció d’aprofitament d’aigües.

Dels documents es desprenen tres tipus d’usos de l’aigua de la bassa: extinció d’incendis, reg i consum. Per tant demanem si es va comprovar si la Font de la Foia disposava de la corresponent concessió d’aprofitament d’aigües per la Confederación Hidrográfica del Ebro. I si es va fer, volem saber per què no es va tenir en compte que s’estava executant una obra per a una Font sense concessions d’aprofitament.. També demanem si és correcte i adaptat a la normativa vigent l’abastiment d’aigua de consum des d’un punt d’aigua obert cap al dipòsit municipal, sense cap altre tractament de l’aigua que la cloració en aquell dipòsit.

Entre la informació facilitada hi ha un correu electrònic enviat a l’Ajuntament de Cabassers el 30/11/2021 que diu literalment:

“A nivell de complir amb la normativa d’àrees de lleure i evitar que agents rurals tanqui les barbacoes a l’estiu (al·legant que hi ha d’haver una bassa contra incendis a menys de 200m), bombers proposa, enlloc de fer una bassa, construir un dipòsit tancat amb una sortida d’hidrant, per un tema de costos, però aquest no seria un concepte subvencionable en el marc dels ajuts a la gestió forestal sostenible, i hauríeu de buscar el finançament per una altra via.”

Si els bombers van proposar construir un dipòsit tancat amb una sortida d’hidrant perquè el cost era menor, preguntem per què no es va tenir en compte aquesta proposta, que hauria implicat l’estalvi de diner públic.

Finalment, a l’acta d’inspecció i certificació de l’obra hi consta això:

“Observacions. S’ha reubicat el punt central de localització del nou punt de reserva d’aigua al punt de coordenades ETRS89 X:311789, Y:4569853, més proper al punt sol·licitat inicialment que la localització establerta en fase d’atorgament. Per aquesta nova ubicació són vàlids els informes formulats per bombers i per l’Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) dels Serveis Territorials del DACC a Tarragona.”

En canvi, al check-list de l’expedient d’atorgament hi consta que la bassa compleix els criteris que especifiquen les “Característiques dels punts d’aigua per a incendis forestals” del Departament d’Acció Climàtica:

-És accessible a mitjans aeris.
-Es troba a més de 25 metres de qualsevol obstacle
-Es troba a més de 100 metres d’obstacles que superin els 12,.5 metres de diferència de cota.

La situació actual de la bassa, a les coordenades ETRS89 X:311789, Y:4569853, no compleix cap dels criteris marcats com a verídics al check-list de l’expedient d’atorgament. Tanmateix, l’acta d’inspecció afirma que “per aquesta nova ubicació són vàlids els informes formulats per bombers i per l’Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) dels Serveis Territorials del DACC a Tarragona.”

En conseqüència, volem saber per què es va certificar positivament la construcció de la bassa, el canvi d’ubicació de la qual no va ser informat prèviament segons es desprèn de la documentació facilitada, tenint en compte que la ubicació definitiva no compleix els criteris d’ubicació que el check-list dona per certs.

Compartiu aquesta informació

Cerca

Notícies destacades

 • Proposem que els pressupostos 2024 contemplin una partida per a prospeccions arqueològiques
  Proposem que els pressupostos 2024 contemplin una partida per a prospeccions arqueològiques

  Cabassers té un patrimoni arqueològic inexplorat, del que de tant en tant n’apareixen indicis. A les fotos: una moneda romana del 383/88 d.C. trobada al terme, i una teula, possiblement també romana. A Junts Cabassers creiem que la cultura és un motor de transformació, i el nostre patrimoni s’ha d’explicar. I per a poder-lo explicar…

 • El grup municipal de Junts Cabassers està al vostre servei
  El grup municipal de Junts Cabassers està al vostre servei

  Falta menys d’un mes per a la celebració del proper ple ordinari de l’Ajuntament de Cabassers. Recordeu que teniu el grup municipal de Junts a la vostra disposició per a formular preguntes al govern i presentar propostes perquè el ple les voti. Podeu fer-nos arribar les vostres aportacions mitjançant aquesta web: sindic.cabassers.net Les vostres comunicacions romanen confidencials…

 • La GAIP dona la raó a Junts Cabassers i obliga el govern municipal a facilitar informació pública
  La GAIP dona la raó a Junts Cabassers i obliga el govern municipal a facilitar informació pública

  L’accés a la informació pública és un dret reconegut per la legislació vigent, i negar-lo constitueix una infracció que pot comportar sancions per als responsables de l’incompliment. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’autoritat que vetlla pel compliment de la normativa en matèria de transparència. Durant els mesos…

Categories