Sol·licituds d’informació pública

Aquesta secció ha estat traslladada a la pàgina d’activitat al Ple.

⬅️ Torneu a la seu electrònica

Fonaments de Dret de l’accés a la informació pública per part dels regidors:

-Art. 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
-Arts. 35 i 36 de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Podeu proposar sol·licituds d’informació pública que volgueu que tramitem.

Aquestes són les sol·licituds presentades a l’empara de la legislació vigent:

Núm. 022
Data de presentació10/09/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’accés a la informació pública sobre les mesures del cabal d’aigua que surt de la font de la Foia i de la que entra al dipòsit municipal d’abastiment d’aigua de consum
Data d’estimació per silenci14/09/2023
Requeriment de lliurament15/09/2023 Vegeu el document
EstatPENDENT
Núm. 021
Data de presentació06/09/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’accés a la informació pública per a disposar dels resguards de registre de diverses sol·licituds i requeriments de lliurament
Data d’estimació per silenci13/09/2023
Requeriment de lliurament15/09/2023 Vegeu el document
EstatRESPOSTA
Núm. 020
Data de presentació01/09/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’accés a la informació pública per a obtenir còpia del registre general d’entrada i sortida de l’Ajuntament del mes d’agost de 2023
Data d’estimació per silenci08/09/2023
Requeriment de lliurament15/09/2023 Vegeu el document
EstatPENDENT
Núm. 019
Data de presentació24/08/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre diverses subvencions rebudes per l’Ajuntament el 2022 i fins el juliol de 2023
Data d’estimació per silenci31/08/2023
Requeriment de lliurament01/09/2023 Vegeu el document
EstatL’ADMINISTRACIÓ HA DE LLIURAR LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA ABANS DE L’01/10/2023. Si no ho fa s’interposarà una reclamació davant del GAIP en el termini dels 30 dies següents (finalitza l’01/11/2023)
Núm. 018
Data de presentació24/08/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre el projecte intercooperatiu en què ha participat l’Agrícola i Secció de Crèdit de Cabacés SCCL
Sol·licitud presentada al Departament de Treball (24/08/2023)
Data d’estimació per silenci31/08/2023
Requeriment de lliurament01/09/2023 Vegeu el document
EstatAJUNTAMENT DE CABASSERS: Pendent

DEPARTAMENT DE TREBALL:
-Notificació de recepció: 25/08/2023
Núm.017
Data de presentació02/08/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre la resolució de l’esmena contra el punt 4 de l’ordre del dia del ple del 14 de juliol de 2023
Data d’estimació per silenciNo necessita ser estimada per silenci administratiu; per l’art. 164.2 del TRLMRC la informació ha de ser de ser lliurada directament abans del ple del 07/08/2023
Requeriment de lliurament
EstatResposta el 07/08/2023
Núm. 016
Data de presentació02/08/2023
Sol·licitud d’informació pública
Sol·licitud d’informació pública a l’alcalde per a disposar de la informació necessària per a conèixer els assumptes que es tractaran al ple extraordinari del 8 d’agost de 2023
Data d’estimació per silenciNo necessita ser estimada per silenci administratiu; per l’art. 164.2 del TRLMRC la informació ha de ser de ser lliurada directament abans del ple del 07/08/2023
Requeriment de lliurament
EstatDESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 10/08/2023
Núm. 015
Data de presentació01/08/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre el registre general del mes de juliol de 2023, de sortida i entrada, de l’Ajuntament de Cabassers
Data d’estimació per silenci07/08/2023
Requeriment de lliurament11/08/2023 Vegeu el document
EstatL’ADMINISTRACIÓ HA DE LLIURAR LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA ABANS DE L’11/09/2023. Si no ho fa s’interposarà una reclamació davant del GAIP en el termini dels 30 dies següents (finalitza l’11/10/2023)
Núm.014
Data de presentació25/07/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre la bassa contra incendis de la Foia
Sol·licitud presentada al Departament d’Acció Climàtica (25/07/2023)
Data d’estimació per silenci31/07/2023
Requeriment de lliurament01/08/2023 Vegeu el document
EstatAJUNTAMENT DE CABASSERS:
DESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 04/09/2023

DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA:
-Notificació de recepció: 31/07/2023
-Resolució estimatòria parcial: 22/08/2023
Lliurament de la informació: 22/08/2023
Núm.013
Data de presentació18/07/2023
Sol·licitud d’informació pública
Sol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre les actes dels plens celebrats entre l’1 de gener de 1930 i el 31 de desembre de 1945
Data d’estimació per silenci25/07/2023
Requeriment de lliurament26/07/2023 Vegeu el document
EstatDESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 28/08/2023
Núm. 012
Data de presentació17/07/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre el Document Únic Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Data d’estimació per silenci24/07/2023
Requeriment de lliurament25/07/2023 Vegeu el document
EstatDESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 28/08/2023
Núm. 011
Data de presentació12/07/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre les lectures dels comptadors d’aigua per a reomplir la piscina municipal, per avaluar la pèrdua
Data d’estimació per silenci19/07/2023
Requeriment de lliurament20/07/2023 Vegeu el requeriment
EstatDESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 22/08/2023
Núm.010
Data de presentació10/07/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre els usos d’aigua de la font de la Foia
Sol·licitud d’informació pública a la Confederación Hidrogràfica del Ebro sobre les concessions, usos i aprofitaments de la font de la Foia (29/08/2023)
Data d’estimació per silenci17/07/2023
Requeriment de lliurament18/07/2023 Vegeu el requeriment
EstatAJUNTAMENT DE CABASSERS: DESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 22/08/2023

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁGICA DEL EBRO: PENDENT
Núm. 009
Data de presentació06/07/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre la proposta d’escut municipal feta per la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària
Data d’estimació per silenci13/07/2023
Requeriment de lliurament14/07/2023 Vegeu el requeriment
EstatDESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 17/08/2023
Núm.008
Data de presentació06/07/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre el Reglament Orgànic Municipal
Data d’estimació per silenci13/07/2023
Requeriment de lliurament14/07/2023 Vegeu el requeriment
EstatDESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 17/08/2023
Núm. 007
Data de presentació06/07/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre les darreres quatre edicions de la “Fira de l’oli Baronia de Cabacés”
Data d’estimació per silenci13/07/2023
Requeriment de lliurament14/07/2023 Vegeu el requeriment
EstatDESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 17/08/2023
Núm. 006
Data de presentació06/07/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre el registre general de sortida i entrada de l’Ajuntament
Data d’estimació per silenci13/07/2023
Requeriment de lliurament14/07/2023 Vegeu el requeriment
EstatDESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 17/08/2023
Núm. 005
Data de presentació06/07/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre el mas Roger, la seva cessió a l’Ajuntament, el pla d’usos i les activitats de Vitec a la finca, entre altres
Sol·licitud al Departament d’Acció Climàtica (24/08/2023)
Data d’estimació per silenci13/07/2023
Requeriment de lliurament14/07/2023 Vegeu el requeriment
EstatAJUNTAMENT DE CABASSERS: DESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 17/08/2023

DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA:
-Notificació de recepció: 05/09/2023
Núm. 004
Data de presentació06/07/2023
Sol·licitud d’informació públicaSol·licitud d’informació pública a l’alcalde sobre l’expedient del canvi de nom oficial del municipi de Cabassers per Cabacés
Data d’estimació per silenci13/07/2023
Requeriment de lliurament14/07/2023 Vegeu el requeriment
EstatDESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 17/08/2023
Núm. 003
Data de presentació05/07/2023
Sol·licitud d’informació públicaInformació sobre el cost i la distribució d’uns cartells turístics
Data d’estimació per silenci12/07/2023
Requeriment de lliurament14/07/2023 Vegeu el requeriment
EstatDESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 17/08/2023
Núm. 002
Data de presentació27/06/2023
Sol·licitud d’informació públicaCompliment de les mesures contingudes a l’Annex II de la RESOLUCIÓ TES/2401/2018, d’11 d’octubre, per la qual es declara zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) el Parc Natural de la Serra del Montsant i el sòl no urbanitzable de dotze municipis del seu entorn, i altra normativa relacionada amb la celebració d’esdeveniments multitudinaris en espais interiors o a l’aire lliure
Data d’estimació per silenci03/07/2023
Requeriment de lliurament08/07/2023 Vegeu el requeriment
EstatDESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 10/08/2023
Núm. 001
Data de presentació19/06/2023
Sol·licitud d’informació públicaExistències en metàl·lic i inventari del patrimoni de la Corporació
Data d’estimació per silenci26/06/2023
Requeriment de lliurament08/07/2023 Vegeu el requeriment
EstatDESATESA. Reclamació presentada a la GAIP el 10/08/2023