Activitat al Ple

⬅️ Torneu a la seu electrònica

Sessions

NOTA: Publicitem la convocatòria dels plens i l'ordre del dia, i en publiquem les actes, perquè el govern de l'Ajuntament de Cabassers no ho fa, infringint les disposicions que al respecte contenen l'art. 70 de la Llei 7/1985, els arts. 155.1 i 156.1 del Decret Legislatiu 2/2003, l'art. 10.2 de la Llei 29/2010, l'art. 8l de la Llei 19/2014 i l'art. 13d de la Llei 39/2015.

19/09/2023. Sessió ordinària
Convocatòria | Enregistrament | Acta | Observacions
Recursos:
Recurs de reposició contra el Decret 2023-0000120, de delegació d’atribucions a diversos regidors | Decret recorregut
Recurs de reposició contra la inadmissió de la proposta de resolució perquè l’Ajuntament acati l’article 18.1 de la Llei 1/1998 de Política Lingüística i oficialitzi el nom català del municipi, Cabassers | Decret recorregut
Recurs de reposició contra el Decret 2023-0000125, de convocatòria del ple, per errors i mancances a l’apartat de precs i preguntes. [Resolts durant la sessió plenària, com consta a l’acta].

07/08/2023. Sessió extraordinària
Convocatòria | Sol·licituds d’informació: Primera [desatesa, denunciada a la GAIP], Segona [resposta] | Enregistrament | Acta | Observacions | Observacions sobre mancances de l’acta
Recursos contra acords del ple:
Recurs contra la constitució de la Comissió Especial de Comptes | Acord recorregut
Recurs de reposició contra el Decret de convocatòria del Ple per defecte de forma [Desistit per esmena verbal del govern].
Reclamacions:
Contra l’acta del ple, per no recollir les intervencions de Junts | Acta reclamada.
-Contra l’expedient núm. 4/2023 de crèdit extraordinari (vegeu la reclamació contra el fons i la reclamació contra la forma). [Desistides al ple del 19/09/2023 en comprometre’s el govern a facilitar informació].
-Contra l’expedient de suplement de crèdit 3/2023 (vegeu la reclamació contra el fons i la reclamació contra la forma). [Desistides al ple del 19/09/2023 en comprometre’s el govern a facilitar informació].

14/07/2023. Sessió extraordinària (Ple d’organitzacio)
Convocatòria | Esmenes | Enregistrament | Acta | Observacions.
Recursos:
Recurs de reposició contra l’acord del ple del 14 de juliol de 2023 que nomena representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats | Acord recorregut.
Recurs de reposició contra el Decret d’Alcaldia 2023-0000090 pel que s’acorda la delegació específica d’atribucions de gestió fetes per l’Alcalde en favor de diversos Regidors | Decret recorregut.
Recurs de reposició contra l’acord del ple del 14 de juliol de 2023 d’establir una retribució econòmica a favor de l’alcalde | Acord recorregut.
Recurs de reposició contra el Decret d’Alcaldia 2023-0000089 pel que s’acorda el nomenament de la Regidora Eva Torà Margalef com a Tinent d’Alcalde | Decret recorregut.

26/06/2023. Sessió extraordinària (constitució de la mesa electoral per a les eleccions generals del 23/07/2023)
Convocatòria | Enregistrament | Acta | Observacions

17/06/2023. Sessió extraordinària (ple de constitució de la Corporació)
Convocatòria | Enregistrament | Acta | Observacions

Informació i resum de les sessions plenàries

Actes del Ple a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cabassers


Acció política de Junts Cabassers

Propostes de resolució (podeu aportar matèries perquè les presentem en forma de proposta de reolució):

12
Ple: desembre de 2023
Data de registre: 27/09/2023
Sol·licitud
Document: Proposta de resolució perquè la disposició de la taula de la sala de Plens permeti que el públic vegi tots els regidors
Resultat:

11
Ple: desembre de 2023
Data de registre: 20/09/2023
Sol·licitud
Document: Proposta de resolució de condemna del libel anònim que es va distribuir el 5 d’agost de 2023 contra dos membres de la corporació i contra el parlamentarisme, i de suport als regidors difamats
Resultat:

10
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 03/09/2023
Sol·licitud
Document: Proposta de resolució perquè l’Ajuntament garanteixi la recollida selectiva de residus als punts de recollida del carrer de Sant Miquel intersecció amb la T-702 i camí nou de la Foia
Resultat: No admesa

09
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 03/09/2023
Sol·licitud
Document: Proposta de resolució perquè l’Ajuntament garanteixi el bon estat de conservació, la seguretat i la transitabilitat del camí de Cavaloca (camí dels Cartoixans)
Resultat: No admesa

08
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 01/09/2023
Sol·licitud
Document: Proposta de resolució perquè l’Ajuntament condemni el libel anònim que es va distribuir el 5 d’agost de 2023 contra dos membres de la corporació i contra el parlamentarisme
Resultat: No admesa

07
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 25/08/2023
Sol·licitud
Document: Proposta de resolució perquè el ple acordi que l’Ajuntament sol·liciti a l’Agència Catalana de l’Aigua que utilitzi cartells en català a l’estació depuradora de Cabassers
Resultat: Aprovada, 7 vots a favor

06
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 21/08/2023
Sol·licitud
Document: Proposta de resolució perquè el ple acordi la digitalització i la publicació de tots els llibres d’actes i actes anteriors a l’11 de juny de 2011 i que mantingui el registre actualitzat amb les actes més recents disponibles.
Resultat: Aprovada, 5 vots a favor (Junts, Regidora no adscrita i IpC-AM i dues abstencions d’IpC-AM)

05
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 21/08/2023
Sol·licitud
Document: Proposta de resolució perquè el ple acordi fer retirar un tauler d’anuncis i una bústia fixats a la façana romànica de l’església de Cabassers.
Resultat: Aprovada, 7 vots a favor

04
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 21/08/2023
Sol·licitud
Document: Proposta de resolució perquè l’Ajuntament dediqui una plaça al Primer d’Octubre de 2017.
Resultat: Aprovada, 7 vots a favor

03
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 10/08/2023
Sol·licitud
Document: Proposta de resolució perquè l’Ajuntament acati l’article 18.1 de la Llei 1/1998 de Política Lingüística i oficialitzi el nom català del municipi, Cabassers.
Resultat: No admesa
Recursos: de reposició contra la inadmissió, presentat el 27/09/2023

02
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 18/07/2023
Sol·licitud
Document: Proposta de resolució perquè el ple acordi la retirada d’una inscripció franquista, commemorativa del 18 de juliol, “Alzamiento Nacional”, que hi ha als rentadors de Cabassers.
Resultat: No admesa

01
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 18/07/2023
Sol·licitud
Document: Proposta de resolució perquè l’Ajuntament subscrigui la declaració de compliment i suport a la Llei 20/2022, de Memòria Democràtica, promoguda per diverses entitats memorialistes.
Resultat: No admesa


Mocions

01
Ple: 19/09/2023
Data de presentació: 19/09/2023
Document: Moció de suport a l’exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà
Resultat: aprovada la urgència i aprovada la moció.


Preguntes (podeu aportar preguntes perquè les presentem al ple):

09
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 12/09/2023
Sol·licitud
Document: Pregunta perquè el govern expliqui quina solució planteja per tal de garantir la recepció del senyal de telefonia mòbil de Movistar

08
Ple: 19/09/2023
Data de registre 12/09/2023
Sol·licitud
Document: Pregunta perquè el govern expliqui si ha presentat algun projecte o ha demanat alguna subvenció relacionada amb el Projecte “Treball a les Comarques” del SOC per tal de fomentar l’ocupació a Cabassers

07
Ple: 19/09/2023
Data de registre : 25/08/2023
Sol·licitud
Document: Pregunta perquè el govern expliqui si té cap previsió de quan arribarà al municipi la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya
Resposta: PENDENT

06
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 23/08/2023
Sol·licitud
Document: Pregunta perquè el govern expliqui en quina situació es troba la implantació del Sistema Intern d’Informació que preveu la Llei 2/2023
Resposta: PENDENT

05
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 23/08/2023
Sol·licitud
Document: Pregunta perquè el govern expliqui per què no respon al Síndic de Greuges
Resposta: PENDENT

04
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 23/08/2023
Sol·licitud
Document: Pregunta perquè el govern expliqui en quina situació jurídica es troba l’antic dipòsit d’aigües fecals del clavegueram que ara usa l’Agrícola i Secció de Crèdit
Resposta: PENDENT

03
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 23/08/2023
Sol·licitud
Document: Pregunta perquè el govern expliqui la situació de l’estació depuradora d’aigües residuals
Resposta: PENDENT

02
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 28/07/2023
Sol·licitud
Document: Pregunta perquè el govern aclareixi si el fet que la bassa contra incendis de la Foia estigui buida ha motivat l’ajornament de la festa del 5 d’agost
Resposta: PENDENT

01
Ple: 19/09/2023
Data de registre: 20/07/2023
Sol·licitud
Document: Pregunta perquè el govern aclareixi per què la bassa de la Foia està buida en el moment de més risc d’incendi forestal.
Resposta: PENDENT


Esmenes:

Presentades al ple extraordinari, d’organització, del 14 de juliol de 2023:

01
Esmenes a les propostes de resolució del punt 3 i del punt 4 de l’odre del dia
Resultat: L’esmena al punt 3 ha estat rebutjada. L’esmena al punt 4 ha motivat la retirada d’aquella proposta de resolució de l’ordre del dia per estudiar jurídicament l’esmena presentada i presentar la creació i la composició de la Comissió Especial de Comptes al següent ple. Resposta a l’esmena al punt 4 (07/08/2023)


Recursos i reclamacions:

27/09/2023 – Recurs de reposició contra la inadmissió de la proposta de resolució perquè l’Ajuntament acati l’article 18.1 de la Llei 1/1998 de Política Lingüística i oficialitzi el nom català del municipi, Cabassers | Decret recorregut.

06/09/2023 – Recurs contra la constitució de la Comissió Especial de Comptes | Acord recorregut

05/09/2023 – Reclamació perquè es rectifiqui l’acta del ple extraordinari del 7 d’agost de 2023 i s’hi facin constar les intervencions que hi va dur a terme Junts | Acta reclamada.

02/09/2023 – Reclamació contra la forma d’exposicio al públic de l’aprovació inicial l’expedient de crèdit extraordinari 4/2023. [Desistida al Ple del 19/09/2023]

02/09/2023 – Reclamació contra la forma d’exposició al públic de l’aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit 3/2023. [Desistida al Ple del 19/09/2023]

20/08/2023 – Reclamació contra l’expedient núm. 4/2023 de crèdit extraordinari. [Desistida al Ple del 19/09/2023]

20/08/2023 – Reclamació contra l’expedient de suplement de crèdit 3/2023. [Desistida al Ple del 19/09/2023]

12/08/2023 – Recurs de reposició contra el Decret d’Alcaldia 2023-0000089 pel que s’acorda el nomenament de la Regidora Eva Torà Margalef com a Tinent d’Alcalde | Decret recorregut.

12/08/2023 – Recurs de reposició contra l’acord del ple del 14 de juliol de 2023 d’establir una retribució econòmica a favor de l’alcalde | Acord recorregut.

12/08/2023 – Recurs de reposició contra el Decret d’Alcaldia 2023-0000090 pel que s’acorda la delegació específica d’atribucions de gestió fetes per l’Alcalde en favor de diversos Regidors | Decret recorregut.

12/08/2023 – Recurs de reposició contra l’acord del ple del 14 de juliol de 2023 que nomena representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats | Acord recorregut.

03/08/2023- Recurs de reposició contra el decret d’alcaldia 2023-0000102, de convocatòria d’un ple extraordinari pel dia 7 o 8 d’agost, per defecte de forma.


Sol·licituds:

21/09/2023 – Sol·licitud perquè es tingui en compte la RESOLUCIÓ ACC/3213/2023, de 7 de setembre, per la qual es convoquen les subvencions per fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l’any 2023.

15/09/2023- Sol·licitud del dret d’accés a la informació pública a la Diputació de Tarragona perquè faciliti els resgaurds de tota la documentació presentada pel grup municipal Junts-CM al registre de l’Ajuntament de Cabassers mitjançant el sistema ACTIO.

06/09/2023 – Sol·licitud a la Diputació de Tarragona perquè el sistema de registre de documents ACTIO proporcioni un resguard amb còpia autenticada, data i hora de presentació i número de registre.

17/08/2023 – Sol·licitud perquè es tornin a posar en funcionament les dutxes de la piscina municipal i se subministri aigua de consum als serveis de les instal·lacions.

26/07/20236 – Segona reclamació de la sol·licitud d’un despatx per al grup municipal Junts-CM.

13/07/2023 – Sol·licitud d’adscripció a la Comissió Especial de Comptes en representació del grup municipal Junts-CM.

11/07/2023 – Reclamació de la sol·licitud d’un despatx per al grup municipal Junts-CM.

09/07/2023 – Sol·licitud de participació en els òrgans d’informació i difusió municipals.

20/06/2023 – Sol·licitud de constitució del grup municipal Junts-CM.

17/06/2023 – Sol·licitud perquè les dades del grup municipal Junts-CM constin a la pàgina web de l’Ajuntament.

17/06/2023 – Sol·licitud per a disposar d’una bústia a la casa consistorial.

17/06/2023 – Sol·licitud d’un despatx per al grup municipal Junts-CM.

17/06/2023 – Sol·licitud d’adscripció al grup municipal Junts-CM.


Comunicats i declaracions:

14/09/2023 – Proposta per a governar en coalició l’Ajuntament de Cabassers.

08/09/2023 – La posició de Junts Cabassers respecte el transvasament de la font de Cavaloca que planteja el govern municipal.

01/08/2023 – Resposta de Junts Cabassers a Independents per Cabacés-AM sobre la convocatòria d’una reunió de treball.

21/06/2023 – Plec de condicions prèvies a la negociació de qualsevol proposta per a formar part del govern municipal.