Propostes del grup municipal Junts-CM al govern de l’Ajuntament de Cabassers pel suport als pressupostos 2024

Perquè puguem donar el nostre vot favorable als pressupostos de 2024 s’hauran de complir una sèrie de condicions, a benefici de l’interès de tots els ciutadans de Cabassers. Els pressupostos hauran d’assignar les corresponents dotacions econòmiques a assumptes prioritaris i a altres necessitats que són d’obligat compliment per la legislació vigent, i que per tant han de comptar amb el finançament necessari per a la seva prestació o execució.

Desglossem els deu punts que considerem imprescindibles que contempli el pressupost de 2024, organitzats en sis capítols: camins, aigua, obres, memòria democràtica i llengua, protecció dels animals i cultura.

CAMINS

1- Partida pressupostària per a l’arranjament de camins.

El terme municipal té una xarxa extensa de camins. Els pressupostos han de preveure l’arranjament de les vies més transitades i de les que porten fins a llocs habitats.

AIGUA

2- Partida pressupostària per a revisar les conduccions d’aigua des de la Foia al dipòsit municipal.

Una bona gestió de l’aigua és imprescindible, i això ha d’incloure la revisió de les conduccions que fan arribar l’aigua al municipi per a detectar i reparar possibles fuites.

3- Partida pressupostària per a controlar la despesa d’aigua amb comptadors de lectura remota.

Cal tenir informació acurada, actualitzada i en temps real de la despesa d’aigua del municipi, i per això es fa necessària la instal·lació d’un comptador de lectura remota a la sortida del dipòsit municipal, que permeti comprovar si la suma de totes les lectures dels abonats coincideix amb la sortida d’aigua.

4- Inici del procediment de legalització de la font de la Foia.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ens va comunicar que no hi ha cap inscripció d’aprofitament d’aigües per a la font de la Foia. L’Ajuntament ha de legalitzar aquesta font i disposar de la concessió de les seves aigües.

OBRES

5- Flexibilització de l’exigència d’embelliment de les façanes per a concedir determinats permisos d’obra.

Cal facilitar l’execució d’obres de reforma en edificis privats, convertint en voluntària la reforma d’embelliment de la façana per a concedir els permisos d’obra que avui en dia es vinculen a aquesta condició (a excepció dels casos en què hi hagi un risc de despreniment o similar si no es fa un manteniment adequat de la façana).

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I LLENGUA

6- Compliment de la Llei de Política Lingüística a la toponímia oficial.

Només donarem suport als pressupostos 2024 si prèviament a la seva votació s’ha iniciat el procediment de canvi de nom oficial del municipi, per a oficialitzar la seva denominació legal, Cabassers. Això té una afectació econòmica determinada: el govern municipal ja sap que ha de retirar la forma “Cabacés”, per tant no pot continuar gastant diners en res que contingui una grafia que s’ha de retirar, pel cost que comportarà haver-ho de corregir si ara s’elabora amb la forma del topònim que es retirarà.

7- Partida pressupostària per a substituir tots els cartells municipals que continguin el topònim deturpat “Cabacés”.

Les lleis de memòria democràtica, tant la ja en vigor del Congreso com la futura del Parlament, fan retirar la toponímia imposada pel franquisme. Caldrà corregir tots els cartells que continguin la forma toponímica que la legislació fa retirar.

PROTECCIÓ DELS ANIMALS

8- Partida pressupostària per a complir les obligacions en matèria de protecció animal, i en especial per a la creació i manteniment de colònies de gats comunitaris, que fixa la Llei 7/2023.

L’Ajuntament té l’obligació de prestar nous serveis municipals que crea la llei de protecció i benestar animal, ja en vigor. Només votarem a favor dels pressupostos si incorporen la corresponent partida per a satisfer aquestes obligacions.

CULTURA

9- Partida pressupostària per ampliar el fons bibliogràfic de la biblioteca en un mínim de 40 títols a l’any.

Degut a la creació d’un club de lectura la biblioteca ha incrementat el nombre d’usuaris, i creiem que cal disposar d’un mínim pressupostari per a continuar la tasca de foment de la lectura, que és foment de la cultura.

10- Partida pressupostària per a la prospecció arqueològica.

Al municipi hi tenim quatre ubicacions que poden ser arqueològicament productives: el pati de l’escola (monestir de Santa Maria de Vallclara), l’interior de l’església parroquial (antic oratori romànic), la plaça del Mercat i la plaça del Sitjar. Demanem que es facin prospeccions no invasives a tots aquests llocs, utilitzant georadars per a detectar possibles estructures enterrades.

Si el projecte de pressupost que presenti el govern municipal inclou aquests requisits hi podrem votar a favor. En cas contrari hi haurem de votar en contra.

Compartiu aquesta informació

Cerca

Notícies destacades

 • Junts aconsegueix eliminar l’IVA de l’oli d’oliva
  Junts aconsegueix eliminar l’IVA de l’oli d’oliva

  Aquesta mesura és fruït de la negociació del reial decret 8/2023 del mes de gener. El dia 10 de gener Junts per Catalunya negocia amb el PSOE millores en l’autogovern i el benestar i qualitat de vida dels catalans. Incorpora en els Reials Decrets, entre d’altres mesures, la rebaixa del 5% al 0% de l’IVA…

 • Resum del ple extraordinari del 18 de juny de 2024
  Resum del ple extraordinari del 18 de juny de 2024

  L’ordre del dia del ple extraordinari del 18 de juny de 2024 només tenia dos punts, ambdós relacionats amb l’abastiment d’aigua. El primer punt era l’aprovació definitiva del projecte “Construcció d’un nou pou amb caseta al polígon 10, parcel·la 123 de Cabacés”, amb un pressupost de 110.525,99€, aprovar la relació detallada de béns i drets…

 • Convocatòria de ple extraordinari pel 18 de juny
  Convocatòria de ple extraordinari pel 18 de juny

  El proper 18 de juny de 2024, a les 19h i a la sala de plens de l’Ajuntament de Cabassers, se celebrarà una sessió extraordinària amb dos punts a l’ordre del dia: 1- Aprovació definitiva del projecte “Construcció d’un nou pou amb caseta al polígon 10, parcel·la 123 de Cabassers”. Aquest projecte fou aprovat inicialment…

Categories