Resum del ple extraordinari del 13 de novembre de 2023

Tot i que inicialment estava convocat per a les 19:00h el Ple va començar amb mitja hora de retard, a les 19:30h.

El primer punt fou l’acord de creació dels grups polítics municipals d’IpC-AM i Junts-CM, donant-se a més el Ple per assabentat de la voluntat de la regidora Cristina Masip de ser regidora no adscrita. Al Ple d’organització del 14 de juliol de 2023 ja s’havia donat compte de la creació del grup polític municipal de Junts-CM (punt 8 de l’acta del 14/07/2023), però la candidatura d’ERC no es constituí en grup polític municipal. Per a clarificar els conceptes: el partit polític és l’organització que presenta candidatures a unes eleccions, la candidatura és la llista de persones que es presenta a les eleccions, i el grup polític municipal és la manera com s’organitzen al Ple els membres de les candidatures que han resultat escollits en un procés electoral. I els regidors no adscrits són aquells que, per les circumstàncies que sigui, no s’integren a cap grup polític o abandonen el que constitueixen els electes de la candidatura amb la que es van presentar a les eleccions És a dir, són tres nivells organitzatius diferents: partit – candidatura – grup polític municipal (o regidors no adscrits). Com que els regidors que formaren govern no s’havien constituït en grup polític municipal la situació va donar lloc a la presentació per part de Junts d’una sèrie de recursos contra els decrets d’alcaldia i acords del ple que conferien determinades atribucions als regidors del govern, com la tinença d’alcaldia, les retribucions, la delegació d’atribucions o la representació davant d’òrgans col·legiats. Des de Junts vam considerar que, d’acord amb la legislació vigent i la jurisprudència, no s’ajustava a Dret que regidors sense adscripció a cap grup polític poguessin desenvolupar les mateixes funcions que haurien pogut dur a terme en cas de ser adscrits. Per a resoldre aquesta situació atípica, i d’acord amb l’art. 50 de la Llei Municipal, el Ple va acordar la creació dels grups polítics municipals. Els qui han de formar part del grup d’IpC-AM també van ser requerits a expressar per escrit la seva voluntat de quedar-hi integrats.

A partir de l’acord adoptat al Ple els grups polítics municipals queden definitivament configurats així:

IpC-AM: Jaume-Josep Pujals, Eva Torà, Manuela Marchena, Martí Miró, Ramon Bolumar.
Junts-CM: Carles Prats.
Regidora no adscrita: Cristina Masip.

Celebrem que per primer cop a la història l’Ajuntament de Cabassers s’organitzi com correspon i que reflecteixi la pluralitat política del Ple, reflex a la vegada de la pluralitat política de la societat cabasserola. Tot el que dissolgui el gregarisme i l’homogeneïtzació despersonalitzadora serà sempre benvingut per Junts-CM.

A conseqüència de l’acord anterior també s’ha modificat la composició de la Comissió Especial de Comptes. Havíem presentat també primer una esmena el 13/07/2023 i després un recurs el 06/09/2023 contra la seva constitució, en entendre que no representava correctament el pluralisme del Ple. La primera comissió, creada al Ple extraordinari del 07/08/2023, incorporava només tres membres: dos d’ERC i un de Junts. Tanmateix, enteníem que en ser els regidors de la llista d’ERC tots no adscrits cap d’ells no podia atribuir-se la potestat de representar-los a tots, ja que els mancava l’organització i representativitat que confereix la creació dels grups polítics municipals. A més, el grup de no adscrits tampoc no podia representar a la regidora Cristina Masip, desvinculada de la candidatura d’ERC. Per això s’ha adoptat l’acord de modificar la Comissió Especial de Comptes per tal de reflectir la realitat del Ple, i ha quedat constituïda de la següent manera: dos membres d’ERC (Jaume Pujals i Eva Torà, amb Ramon Bolumar com a vocal suplent), un membre de Junts (Carles Prats) i la regidora no adscrita (Cristina Masip).

Un altre punt de l’ordre del dia (el quart) pretenia desestimar el recurs del 06/09/2023 presentat per Junts contra la constitució de la Comissió Especial de Comptes. El Secretari-Interventor ha emès un informe jurídic, a sol·licitud nostra, on recomanava desestimar el recurs. Tanmateix, i atenent al fet que els acords de creació dels grups polítics municipals i de modificació de la Comissió Especial de Comptes han resolt el fons de la qüestió que reclamava el recurs, l’hem retirat. D’aquesta manera no ha calgut votar aquest punt de l’ordre del dia, ja que s’ha extingit el motiu que el justificava.

El Ple també ha aprovat una modificació de crèdit extraordinari per a comprar una impressora multifunció (2.874€) i un grup electrogen de 13,5 KB de potència (4.397,14€). Aquest generador forma part d’un programa de Protecció Civil per a garantir el subministrament elèctric en casos d’emergència. També s’han aprovat dos suplements de crèdit: 1.200 € per a contribuir al manteniment del servei d’Assistència Social i 7.000€ per a pagar despeses generades per la celebració de diverses festes populars. Per aclarir els conceptes: quan es parla de crèdit extraordinari es fa referència a la creació de partides noves al pressupost. El suplement de crèdit implica la dotació de més fons per a partides que ja existien al pressupost i que havien exhaurit els diners inicialment consignats per a aquelles despeses.

El Ple ha acabat la seva sessió extraordinària a les 19:40h, i en podeu recuperar l’enregistrament sonor aquí:

Recordem que només enregistrem l’àudio de les sessions perquè fer-ho en vídeo implicava una menor qualitat del so.

Compartiu aquesta informació

Cerca

Notícies destacades

 • Proposem que els pressupostos 2024 contemplin una partida per a prospeccions arqueològiques
  Proposem que els pressupostos 2024 contemplin una partida per a prospeccions arqueològiques

  Cabassers té un patrimoni arqueològic inexplorat, del que de tant en tant n’apareixen indicis. A les fotos: una moneda romana del 383/88 d.C. trobada al terme, i una teula, possiblement també romana. A Junts Cabassers creiem que la cultura és un motor de transformació, i el nostre patrimoni s’ha d’explicar. I per a poder-lo explicar…

 • El grup municipal de Junts Cabassers està al vostre servei
  El grup municipal de Junts Cabassers està al vostre servei

  Falta menys d’un mes per a la celebració del proper ple ordinari de l’Ajuntament de Cabassers. Recordeu que teniu el grup municipal de Junts a la vostra disposició per a formular preguntes al govern i presentar propostes perquè el ple les voti. Podeu fer-nos arribar les vostres aportacions mitjançant aquesta web: sindic.cabassers.net Les vostres comunicacions romanen confidencials…

 • La GAIP dona la raó a Junts Cabassers i obliga el govern municipal a facilitar informació pública
  La GAIP dona la raó a Junts Cabassers i obliga el govern municipal a facilitar informació pública

  L’accés a la informació pública és un dret reconegut per la legislació vigent, i negar-lo constitueix una infracció que pot comportar sancions per als responsables de l’incompliment. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’autoritat que vetlla pel compliment de la normativa en matèria de transparència. Durant els mesos…

Categories